خدمات مشاوره مهندسی

برای محاسبه ظرفیت بار برودتی، مهمترین گام محاسبه مساحت مفید فضای تهویه شونده است.

برای برآورد دقیق میزان بار حرارتی و برودتی یک پروژه بایستی که محاسبات دقیق توسط مهندسین متخصص در این زمینه و پس از جمع آوری اطلاعات و نیازهای مشتری در محل پروژه انجام شود. در زیر یک نمونه از محاسبات سرانگشتی برای تخمین بار برودتی آورده شده است که می توانید از انها برآورد اولیه نیاز خود استفاده کنید.

برای محاسبه مساحت مفید کافی است که مساحت ساختمان را از مساحت دیوترها، سرویس بهداشتی، حمام و غیره کم کنید.

1- محاسبه ظرفیت بار برودتی منازل مسکونی:

ظرفیت بار برودتی بر حسب BTU/h = مساحت مفید ساختمان * ضریب شهر

(برای نمونه ضریب شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و مشهد برابر BTU/h 400 و ضریب استانهای گیلان و مازندران BTU/h 380 و همچنین بندرعباس، بوشهر و کیش BTU/h 550 و در نهایت ضریب شهرهای یزد و اهواز BTU/h 600 می باشد.)

2-محاسبه ظرفیت بار برودتی ساختمانهای اداری:

ظرفیت بار برودتی = تعداد پرسنل * BTU/h 400 + تعداد کامپیوتر * BTU/h 600 + ضریب شهر * مساحت مفید ساختمان اداری

3-محاسبه ظرفیت بار برودتی ساختمانهای تجاری:

ظرفیت بار برودتی = مساحت مفید ساختمان * 2 * ضریب شهر

پس از انجام محاسبات دقیق توسط مهندسان ما، مناسب ترین نوع دستگاه سرمایشی و گرمایشی یا مبدل حرارتی و با ظرفیت مشخص، برای تامین نیازهای اساسی و اولویت بندی شده شما انتخاب می گردد